Μεταφορές και Logistics

Η Konzu srls χρησιμοποιεί τους καλύτερους ειδικούς στον τομέα της εφοδιαστικής  del  ανύψωσης και χειρισμού μηχανημάτων στις περισσότερες εγκαταστάσεις γκάμα λύσεων χάρη σε ένα μεγάλο στόλο σύγχρονων και αποδοτικών οχημάτων,   αποθήκες για αποθήκευση, γερανούς και ανυψωτικά φορτηγών, φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, από μεμονωμένες παλέτες έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων, τεχνική τεκμηρίωση, μεταφορά σε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη, ταχύτητα εκτέλεσης και εγγυημένη ασφάλεια.

logo piccolo.png
trasporto e logistica.jpg
trasporto e logistica.jpg
trasporto e logistica
trasporti 3 .jpg
trasporti e logistica